Tag Archives: พัฒนาการลูกน้อย

พัฒนาการลูกน้อยสมวัยไหม พ่อแม่สังเกตได้

พัฒนาการในเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจ และหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูกอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรหาสิ่งกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

6 วิธีเสริมสร้างพัฒนาการลูกตั้งแต่ในครรภ์

คุณแม่ทราบหรือไม่ว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์นั้นสามารถส่งผลต่อสมองและระดับสติปัญญาของลูกน้อยในท้องได้

6 วิธีดูแลให้ลูกมีสุขภาพดี ไม่ป่วยบ่อย

อยากให้ลูกมีสุขภาพดี ไม่ป่วยบ่อย ทำได้ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้นกันให้กับลูก ซึ่งพ่อแม่สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงเลือกอาหารที่มีโภชนาการที่ดีให้กับเขา และหมั่นชวนลูกทำกิจกรรมเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายเป็นประจำ