Tag Archives: น้ำนมแม่

แม่ป่วยขณะให้นม จะส่งผลต่อลูกไหม?

แม่ป่วยขณะให้นม ส่งผลต่อลูกหรือไม่

คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายอาจแปลกใจและคงโล่งอกถ้าได้รู้ว่า ที่จริงแล้วกระบวนการผลิตน้ำนมของแม่ถูกธรรมชาติรังสรรค์มาให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงติดมาด้วย นั่นคือกว่าที่น้ำนมจะออกมาได้ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผนังถึง 2 ชั้น คือ ผนังหลอดเลือดฝอย และผนังต่อมน้ำนม เมื่อแม่ต้องกินยา ปริมาณยาที่จะผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้จึงไม่ถึง 1% เท่านั้น