พัฒนาการลูกน้อยสมวัยไหม พ่อแม่สังเกตได้

พัฒนาการในเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจ และหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูกอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรหาสิ่งกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี

มาหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูกในแต่ละช่วงวัยกันเถอะ เด็กแรกเกิด – 1 ปี

เด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี จะเรียนรู้จากการมองเห็น การได้ยินและการสัมผัส เด็กจะสนใจวัตถุที่ยื่นเข้ามาใกล้
วัตถุที่เคลื่อนไหว วัตถุสีสดใส เด็กมีพัฒนาการจากนอนหงาย ต่อมาสามารถพลิกคว่ำ นั่ง เกาะยืน ตั้งไข่ เดินได้

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี
คือการที่พ่อแม่อุ้มเด็กให้มองสบตา พูดคุย ร้องเพลง หาของสีสดใสให้มองดู พูดบอกเวลาทำอะไรกับตัวเขา เอียงหน้าไปมาช้าๆให้ลูกมองตาม กระตุ้นให้เอื้อมมือคว้าของ หัดให้เปลี่ยนมือถือของ อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง พูดคุยเรียกชื่อเด็กเพื่อให้รู้จักชื่อตนเอง สอนให้รู้จัก พ่อ แม่ และบอกชื่อสิ่งของต่างๆ การพูดให้เด็กฟังต้องพูดช้าๆ ชัดเจน และบ่อยๆ
โดยกระตุ้นให้เด็กมองปาก  ทำท่าทางต่างๆให้เด็กเลียนแบบ หัดให้เด็กหยิบอาหารกินเอง บอกเด็กทุกครั้งเมื่อทำหรือเล่นในสิ่งที่ไม่ควร หลอกล่อให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว

พัฒนาการของเด็กวัย 1 – 2 ปี

เด็กวัย 1-2 ปี ช่วงเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง…และเริ่มหัดพูด

เด็กวัย 1 – 2 ปี จะเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบเล่นเชิงสำรวจ และชอบการเลียนแบบ เด็กสามารถเดินได้เอง วิ่ง เตะบอล เกาะราวขึ้น / ลงบัน ได ขีดเขียนเส้นยุ่งๆ ลงบนกระดาษได้ ใช้นิ้วมือได้คล่องขึ้น พูดเป็นคำๆ
ตอบคำถาม “นี่คืออะไร” ได้ ทำตามคำสั่งได้ ที่ 2 ปี พูด 2 พยางค์ วางรูปทรง เรขาคณิตที่มีรูปวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสามเหลี่ยมได้

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี
ทำได้โดย…เล่นกับลูก เล่นเลียนแบบ อ่านหนังสือนิทานประกอบภาพให้เด็กฟัง ร้องเพลงเด็กที่ใช้คําพูดง่ายๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆให้ขีดเขียน ต่อก้อนไม้ ตักข้าวกินเอง กินน้ำจากแก้ว ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถอดกางเกง เป็นตัวอย่างสอนให้ลูกเลียนแบบท่าทางต่างๆ เช่น ไหว้ โบกมือ หอมแก้ม และชมเชยเมื่อลูกทำได้ สิ่งที่ลูกไม่ควรทำ ให้บอกลูกทุกครั้ง

พัฒนาการของเด็กวัย 2 – 3 ปี

เด็กวัย 2 – 3 ปี ช่างสังเกต สงสัยทุกอย่าง…และเริ่มเลียนแบบ

เด็กวัย 2 – 3 ปี จะเป็นเด็กช่างสงสัย เต็มไปด้วยคำถาม ชอบเฝ้าดู สังเกตและเลียนแบบ มีความสนใจในการฝึกทักษะ
ชอบทำกิจกรรมซ้ำๆ เด็กชอบขีดเขียนเป็นเส้นยาว วงกลม กระโดดอยู่กับที่ได้ เลือกรูปภาพตามสั่งได้ พูดเป็นประโยค
โดยใช้คำ3-5 คำ เล่นสมมติ รู้จักรอคอย ไม่ร้องไห้เมื่อแยกจากแม่

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี
ทำได้โดย…พ่อแม่หมั่นพูดคุยด้วยคำพูดที่ชัดเจน และตอบคำถาม ของลูก โดยไม่ดุ หรือแสดงความรำคาญ สนับสนุนให้พูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน หาของที่มีรูปร่าง และ ขนาดต่างๆ ให้ลูกเล่น หัดเล่นสมมติ สอนให้เด็กพูดบอกความต้องการ หรือบอกปฏิเสธ อ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยมีภาพประกอบ มีการสนทนาซักถามโต้ตอบ พ่อแม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี และอบรมสั่งสอนลูก ด้วยเหตุผลง่ายๆ  สอนลูกให้รู้จัก ทักทาย ขอบคุณ และขอโทษ ในเวลาที่เหมาะสม

พัฒนาการของเด็กวัย 3 – 4ปี

เด็กวัย 3 – 4 ปี สนใจในสิ่งใหม่ๆ …เหมาะแก่การฝึกทักษะในด้านต่างๆ

เด็กวัย 3 – 4 ปี ชอบลองของใหม่และสิ่งแปลกใหม่ เด็กสามารถเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้า ขว้างและรับลูกบอลขนาดเล็กถีบจักรยาน 3 ล้อได้ วาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกายอย่างน้อย 3 ส่วน รู้ขนาดใหญ่และเล็ก ตอบคำถามง่ายๆ ได้โดยการพูดหรือชี้ในขณะฟังนิทานร้องเพลงง่ายๆ ได้ บอกชื่อจริง นามสกุลเต็มของตนเองได้ พูดคำที่มีความหมายตรงข้ามได้บอกเพศของตนเองได้ ช่วยงานง่ายๆ ได้ ถอดกระดุมเม็ดใหญ่ได้

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี
ทำได้โดย…พ่อแม่หมั่นเล่นทาย “อะไรเอ่ย” กับลูกบ่อยๆ ฝึกหัดนับสิ่งของ และหยิบของตามจำนวน 1-5 ชิ้นฝึกให้สังเกต เปรียบเทียบ สิ่งที่แตกต่างกัน และจัดกลุ่ม สิ่งที่เหมือนกันหัดเล่าเรื่องจากภาพ คุย ซักถามเรื่องที่เล่า ฝึกให้ลูกใส่เสื้อผ้า ติดและกลัดกระดุม รูดซิป สวมรองเท้า พ่อแม่และคนในครอบครัว ควรทำกิจกรรมหลายๆ อย่างไปพร้อมกับเด็ก เพื่อคอยกระตุ้นพัฒนาการในเด็กและฝึกทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก

พัฒนาการของเด็กวัย 4 – 5 ปี

เด็กวัย 4 – 5 ปี ช่วงพัฒนาทักษะทางความคิด สติปัญญา และความอยากรู้อยากเห็น

เป็นวัยที่มีการพัฒนาทักษะในการรับรู้ทางความคิด สติปัญญา และความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเด็กสามารถประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ สามารถเลือกอันดับแรกและอันดับสุดท้าย ตอบคําถามได้ถูกต้องเมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” จะทําอย่างไรสามารถทําความสะอาดตนเองหลังจากอุจจาระได้ เด็กสามารถจับดินสอได้ถูกต้อง เด็กจะเริ่มคิด เริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ และชอบถามคำถามบ่อยๆ

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี
ทำได้โดย…พ่อ แม่ ควรตอบสั้นๆ ง่ายๆ ให้เด็ก เข้าใจทุกครั้งที่เด็กตั้งคำถาม และอาจตั้งคำถามเพื่อถามเด็กตามความสนใจของเด็ก โดยใช้คำถามปลายเปิด ช่วยขยายความคำตอบของเด็ก ชมเชยเมื่อเด็กตอบได้ดี
ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กควรมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก เพราะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และสามารถเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทั้งไอคิวและอีคิว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มา: www.phyathai.com